Välj rätt!

Att köpa en braskamin är inte som att köpa toalettpapper direkt. Du måste vara otroligt påläst om du vill välja rätt braskamin utifrån dina preferenser. Att ångra sig för sent vill ingen göra… Det finns många typer av kaminer som alla har olika syften. Här kommer vi lyfta fram olika typer av braskaminer och vedspisar och beskriva dessa så gott vi kan för att ni lättare ska kunna hitta just er kamin.

Tänk på miljön

Idag är kraven mycket hårdare för kaminer i och med de nationella miljökraven Sverige har. Läs mer om krav här. Att välja miljömärkta braskaminer såsom svanenmärkta innebar att de har hög verkningsgrad och ger ut låga mängder utsläpp. Dessa utsläpp kan vara både miljö- och hälsofarliga.

Alternativ och typer

Braskaminer i plåt och gjutjärn är snabba på att generera värme men svalnar betydligt snabbare än andra. Väljer du att jar en stor gaslucka förhöjs mysfaktorn, dock krävs underhåll av glaset då det sotar igen.

En braskamin kan omges av olika material i olika stor utrsträckning. Väljer du att omge den med täljsten, tegel eller kakel får du material som lagrar värme vilket gör arean varmare. Nackdelen är att installationen kräver mer utrymme och därmed blir installationen tyngre. Desto större massa desto varmare då värmen lagras mer. Detta resulterar i att en tung gjutjärnskamin kan lagra mer värme än en plåtkamin som bara är inklädd i täljstensplattor.

Vill du kunna värma tappvatten på din kamin? Är svaret ja är det vattenmantlade kaminer som passar dig. Dessa ger dig möjligheten att värma vatten med en tänd brasa.

För maximal effekt

Ska braskaminen placeras i ett större rum med fri cirkulation. Se till att golv och vägg i samma rum brandsäkras. Åtgärder till detta kan vara kakel eller klinker.

Vilken braskamin passar dig?

Plåtkamin:

Vill du ha ett billigt alternativ som kräver lite serviceunderhåll men ger snabb tillskottsvärme är en plåtkamin ett bra val. Dessa är lätta att installera och finns i alla prisklasser. Nackdelen med denna kamin är att den svalnar snabbt och glaset kan sota igen. Eftersom den inte är så värmeeffektiv krävs kontinuerligt underhåll av ved.

Gjutjärnskamin:

En klassiker som snabbt genererar värme. Modellerna är många och skiljer sig mycket. Alternativ till kokplatta finns. Denna kamin svalnar väldigt snabbt efter eldning vilket kan vara både positivt och negativt. Väljer du en mindre modell behöver den matas med ved ofta.

Spisinsats i öppna spisen:

Dessa är effektiva och kan höja verkningsgraden från 5-60 procent genom att inte tillåta utsugande av så mycket varm luft. Mysfaktorn sjunker dock genom att känslan av öppen eld försvinner och glaset kan bli sotigt.

Täljstenskamin, murspis:

Värmen bibehålls relativt sett längre än andra kaminer eftersom den lagras i omgivande material. Bestämmer du att ha en stor kamin med mycket omgivande material kan du ersätta andra värmekällor helt och hållet. Att ha i åtanke vid ett köp av denna typ är att de är dyra och beroende på storlek kan de behöva förstärkt bjälklager och platta.