Kravändringar

Från och med den 1 oktober 2019 har nya regler trätt fram vad gäller installation av kaminer som eldas med pellets eller ved. Du som har en kamin installerad tidigare än ovanstående datum berörs ej av de nya reglerna. Vad gäller numera vid utbyte, renovering eller installation av kamin? Det kommer vi till nu…

Typer av kaminer och pannor för vilka dessa krav gäller är :

  • Fastbränsleledande pannor
  • Braskaminer
  • Pelletseldande kaminer
  • Insatser
  • Kökspannor

Återanvändning av kaminer är tillåtet, däremot måste kraven uppfyllas där också. Bygger du nytt hus och vill sätta in en kamin gäller detta:

De ändrade kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer som installeras i samband med att man bygger helt nya hus. Kraven för utsläppsnivåer finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

Hur du tar reda på om din kamin uppfyller kraven

När du köper en nyproducerad kamin ska den vara så kallad ”CE-märkt” och därmed åtföljas av en prestandadeklaration. Denna deklaration påvisar information om kaminens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på. Aspekter som kravställs är koldioxidutsläpp och verkningsgrad. Tillverkaren står för prestandadeklarationen. Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler. Kaminen måste hursomhelst inte vara CE-märkt utan huvudbedömningen inom kravställningen utgår från Boverkets byggregler. Därmed är inte CE-märkningen ett automatiskt intyg på att kaminen är godkänd.